NIEUWSTE FOTO'S
WILLEKEURIGE FOTO'S

Over het RSC Museum

De Stichting Rotterdamsch Studenten Corps Museum is opgericht op 20 juni 2014.

De eerste openbare activiteit was het organiseren van een tentoonstelling, onder de naam ‘RSC, 100 jaar vriendschap voor het leven’, van 18 augustus tot en met 5 september 2014, in de universiteitsbibliotheek van de tegenwoordig geheten Erasmus University Rotterdam.

Het RSC Museum stelt zich ten doel: het bijeenbrengen, in bewaring nemen (en doen bewaren) van historisch materiaal van RSC/RVSV, de RSS Hermes en de RSS Walhalla, Corpsverenigingen, alsmede van andere organisaties het Rotterdams studentenleven betreffende. Dankzij een overeenkomst met het Erasmus Trustfonds is een Fonds Op Naam opgericht, genaamd Steunfonds RSC Museum. Het bestuur van de Stichting RSC Museum is tevens het bestuur van het Steunfonds RSC Museum. De gelden van dit Fonds Op Naam worden beheerd door het Erasmus Trustfonds, maar het bestuur van het Steunfonds RSC Museum beslist over de bestedingen ervan, die uiteraard alle ten goede komen aan het RSC Museum. Hiermee zijn de voordelen van de ANBI-regeling ook voor het RSC Museum beschikbaar. Zie tevens onderaan deze pagina.

De bestaande verzameling biedt een uitstekend startpunt voor het museum, dankzij een aantal kenmerken:

Er is een unieke foto- en filmcollectie, opgebouwd sinds 1913, die een prachtig historisch beeld geeft van ruim 100 jaar Rotterdams studentenleven. De omvang is al meer dan 100.000 foto’s.

Dankzij de inzet van zeer velen zijn ter gelegenheid van het 20ste lustrum van het RSC twee boeken uitgegeven, die in woord en beeld de geschiedenis en ontwikkeling van het RSC helder en diepgaand weergeven.

Er is een uitgebreide collectie van archieven, documenten, interviews, historische voorwerpen.

Het doel is niet alleen verzamelen, maar juist het RSC/RVSV-verleden en -heden zo toegankelijk mogelijk te maken voor leden, oud-leden, de universitaire gemeenschap en overige geïnteresseerden.

De gedachte is op deze website, die operationeel is sinds 23 augustus 2015, een RSC/RVSV-Wikipedia te ontwikkelen – een levend systeem – waaraan nieuwe generaties hun belevenissen en informatie kunnen toevoegen. Het RSC Museum wil eveneens een digitaal museum zijn, dat optimaal toegankelijk is en dat zich voortdurend vernieuwt.

Essentiële bronnen voor uitbreiding van de collectie zijn de leden en de oud-leden van het RSC/RVSV, en de oud-leden van het RSC en van de RVSV. Bijvoorbeeld tijdens een zolderopruiming thuis komen niet zelden interessante objecten en documenten tevoorschijn die anders wellicht zouden worden weggegooid. Van leden en oud-leden zal het museum dan ook graag, als schenking of in bruikleen, historische attributen, kledij, verslagen, documenten – ook in elektronische vorm – alsmede interviews, archieven en zo meer in ontvangst nemen. Foto’s en films zijn eveneens zeer welkom. Wilt u het beeldmateriaal behouden, sta dan toe dat dit gescand wordt. Daarbij zal alle benodigde actie zoveel mogelijk door het museumteam worden verzorgd. Onder de knop ‘Contact’ zijn mogelijkheden vermeld om hierover contact op te nemen met het museum.

Om dit alles te realiseren is het verheugend dat het RSC Museum goede afspraken heeft kunnen maken met verschillende instanties.

Het toenmalige College van Senaat & Bestuur heeft toegezegd dat voor tentoonstellingen de Sociëteitsbibliotheek ter beschikking komt van het RSC Museum.

Een werkruimte en een opslagruimte zijn van februari 2015 tot september 2018 aangeboden geweest door Van Uden Holding BV te Rotterdam. Vanaf december 2018 zijn een werkruimte en een opslagruimte ter beschikking gekomen in het markante gebouw van Podium O950 langs de Maasboulevard, aan de Oostmaaslaan 950 te 3063 DM Rotterdam.

Met het Stadsarchief Rotterdam is overeengekomen dat het alle RSC/RVSV archieven (in bruikleen) bewaart.

Met de universiteitsbibliotheek van de Erasmus University Rotterdam is afgesproken dat het historisch materiaal na de verbouwing van de bibliotheek ook daar kan worden opgeslagen.

 

ANBI:

Zoals boven aangegeven zijn dankzij een overeenkomst met het Erasmus Trustfonds, een als ANBI erkende vereniging, de voordelen van de ANBI-regeling ook voor de Stichting RSC Museum beschikbaar.

De Stichting RSC Museum is dan ook niet alleen verheugd met donatie van mogelijke collectiestukken, maar ook met een financiële schenking of een legaat in uw testament. Vanwege de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunnen schenkingen en erfenissen belastingvrij worden ontvangen. Met uw steun kan de Stichting objecten conserveren en restaureren, maar ook lang gewenste aanvullingen in de collectie verwerven. Uw bijdrage komt goed terecht!

 

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

 

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

 

Alle ANBI gegevens van het Erasmus Trustfonds t.b.v. het Fonds Op Naam ‘Steunfonds RSC Museum’ zijn te vinden via de website van het Erasmus Trustfonds, zie: http://www.trustfonds.nl/.