• darkblurbg
    ROTTERDAMSCH STUDENTEN CORPS

    MUSEUM

    Museumkaart niet nodig

    Bezoek virtueel onze gigantische verzameling van meer dan 100.000 foto’s

NIEUWSTE FOTO'S

Welkom op de website van het RSC/RVSV Museum.

Het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) is opgericht op 11 december 1913, en sinds die tijd zijn vele documenten, archivalia, boeken, foto’s, video’s, artefacten, parafernalia en andere voorwerpen van historische waarde tot stand gekomen, niet alleen van het RSC zelf, maar ook van de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (RVSV) – traditioneel opgericht op 12 februari 1916 – alsmede van de aan het RSC en de RVSV verbonden subverenigingen en andere verenigingen en organisaties, en natuurlijk eveneens van de per 1 augustus 2017 gefuseerde vereniging RSC/RVSV. De Stichting RSC/RVSV Museum stelt zich mede ten doel om dit historisch materiaal bijeen te brengen, te verwerven, in eigendom of in bruikleen, en om dit te bewaren, te inventariseren en ten toon te stellen.

Deze website beoogt een beeld te geven, niet alleen van de Stichting RSC Museum, maar ook als een soort virtueel museum van het historisch materiaal met betrekking tot het RSC, de RVSV en het RSC/RVSV. Vanwege het soms vertrouwelijke karakter van sommige documenten en foto’s is slechts een klein deel van deze website openbaar toegankelijk. Leden en oud-leden van het RSC/RVSV, en oud-leden van het RSC en van de RVSV kunnen na eenmalige registratie inloggen, en zij hebben hiermee ook toegang tot het besloten deel van de website. De collectie zelf is op afspraak toegankelijk voor alle belangstellenden. Zie voor het maken van een afspraak hiertoe de gegevens onder de knop ‘Contact’.